VSB HOUDT OP 1 FEBRUARI EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Op woensdag 1 februari  2017 houdt de VSB een Algemene Ledenvergadering voor haar leden. U ben allen van harte welkom om 19:00 uur in het Auditorium van Self Reliance aan de Heerenstraat.

De agenda: Opening, Mededelingen,Vaststelling notulen ALV 12 juli 2016, Presentatie Beleidsvoornemens voor het Verenigingsjaar 2017, Presentatie Begroting voor het Verenigingsjaar 2017, Wat ter tafel komt, Rondvraag &  Sluiting.