De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt:

  • Dhr. B. Renten, Voorzitter
  • Dhr. W. Baldew, Ondervoorzitter
  • Dhr. M. Parsan, Penningmeester
  • Dhr. J. van Charante, Lid
  • Dhr. R. Soechit, Lid

De overige leden van het bestuur en hun plaatsvervangers zijn:

GROEP GROEPSVERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER
Agrarische & Aanverwante Bedrijven Hr. R. Soechit Mevr. A. de Bye
Banken Hr. J. Bousaid
Handel                 – Hr. W. Sowma
Industrie Hr. M. Telting
Mijnbouw Mevr. S. Jadnanansing & Hr. W. Dwarkasing
Toerisme Hr. J. van Charante
Transport Hr. P. Torilal Mevr. M. Kotzebeu
Verzekering Mevr. S. Relyveld
Zakelijke Dienstverlening Hr. R. Verwey Hr. H. Ramhit


De bezetting van het VSB Bureau is als volgt:

Dhr. Steven Mac Andrew
Directeur

Mw. R. Bechoe
Programmacoördinator Suriname Business Coalition SBC
Financial Officer VSB

Mw. K. Goedhoop
Relations Officer

Mw. Cheryl Vroom
Policy Officer

Mw. N. Robles
Management Assistant

Dhr. Rakijo
Expeditiemedewerker