In de vorige editie van De Nieuwslijn hebben wij kort over algemene Covid-19 gerelateerde zaken gesproken met Mw Marthelise Eersel. Wij werpen ons blik in deze editie specifiek op het bedrijfsleven. Mevrouw Eersel, is de crisismanager van het Covid-19 managementteam. Haar taak is om leiding te geven aan het Outbreak Management Team. Wij spraken haar over diverse onderwerpen, het bedrijfsleven aangaande. Haar standpunten zijn als volgt.

Bijdrage bedrijfsleven
“Het bedrijfsleven heeft een grote bijdrage geleverd. We zijn SU4SU heel erg dankbaar voor wat ze hebben neergezet. Het bedrijfsleven kan verder helpen bij voorlichting. Bedrijven kunnen ook een bijdrage leveren door de Covid-19 protocollen in de eigen omgeving goed zichtbaar te maken. De overheid wil ook helpen met de implementatie van de protocollen via haar werkarmen”.

Over begrip voor de maatregelen
De maatregelen die getroffen worden hebben ook zware invloeden op het bedrijfsleven. Als public health deskundige is ze ervan bewust hoeveel economische pijn maatregelen kosten. “Maar soms moet de regering keuzes maken om toch de maatregelen te treffen. Nu is het tijd. Kijk naar andere landen waar de economie helemaal vernietigd is. De economische bedrijvigheid moet op een veilige manier worden opgepakt”, stelt zij.

Negatief effect van weekend locdowns?
“Persoonlijk ben ik tegen een weekend lockdown, omdat ik weet hoeveel hosselaars in het weekend het juist van die hossel moeten hebben. Indoor feesten en samenscholingen moet je beperken. Maar er zijn echt wel mensen die stille armoede lijden op dit moment, omdat er in het weekend geen extra inkomsten binnen zijn gekomen. En dan heb ik het niet eens over de bedrijven gehad die het juist van de zaterdagse verkoop moeten hebben. Die economische pijn is enorm. We moeten niet meer daar komen”.

Effectiviteit weekend lockdowns?
Het is altijd moeilijk om te zeggen welke maatregelen hebben geholpen. Dat zegt de WHO ook. “Meestal is er een pakket aan maatregelen. Het gaat erom dat mensen niet moeten samenscholen. Men heeft geprobeerd om met die zaterdagse lockdown dat feest gedrag van ons de grond in te boren, want dat ging gewoon door. Je kon de klok op zetten dat het aantal besmettingen naar beneden zou gaan. Dat is bewezen. Eigenlijk wil ik zeggen nooit meer een weekend lockdown, nooit meer een echte lockdown”. Maar daarvoor moeten wij met z’n allen ons best doen”.

Hoe kijkt u aan tegen het loon dat doorbetaald moet worden als medewerkers in quarantaine moeten?
Er is een Covid-19 fonds in het leven geroepen van 1.4 miljard. Dat zou volgens Mw. Eersel bedrijven moeten kunnen compenseren voor de verliezen geleden door Covid-19.

Zij verwijst voor verdere beantwoording van de vraag echter naar de minister van Financiën.

Wat de manager wel toevoegt is dat de oude Quarantainewet wel hierin voorziet. “Als je iemand in quarantaine zet moet je hem compenseren voor de geleden schade. Kijkt u hoever de mensen toen al dachten. De overheid zou de persoon moeten compenseren. Je haalt de persoon uit het arbeidsproces, en je compenseert de persoon”.

Hoe zit het met de dekking van kosten voor langdurige effecten van covid-19 die niet door de verzekeraar en ook niet door de werkgever worden gedekt?
Mw. Eersel stelt dat een klein percentage van de patiënten die ziek is langdurige effecten van covid-19 heeft. “Volgens mij zijn de kosten niet meer dan de kosten van chronische ziekten. De wet uitzonderingstoestand biedt de mogelijkheid voor compensatie van kosten die normaliter niet vergoed worden. Het gaat om kosten die zo exorbitant zijn, die via reguliere financieringswegen niet gefinancierd kunnen worden”, stelt zij. Zij voegt eraan toe dat iedereen in Suriname verzekerd moet zijn. Reguliere hospitaal kosten moeten wel betaald worden door de verzekeraar. De regering is nog bezig te delibereren over deze kwestie.

Zijn we wel ready voor een mogelijke 3de golf?
Met al de lessen die wij sinds maart 2020 hebben kunnen leren, past het om ook te vragen, hoever wij als Suriname zijn qua een derde golf. Mw. Eersel haar spontane reactie: “Under my watch komt er geen derde golf.”

“Als we de aantallen zien toenemen kun je direct op de rem drukken. Dat hebben we ook afgesproken met de minister en de regering. Wij volgen de besmettingsgraad. Als de bevolking zich houdt aan de maatregelen (veilig werken, veilig transport, veilig recreëren) dan zal de besmettingsgraad niet toenemen. Maar als het toeneemt, gaan wij veel eerder op de rem drukken dan gebeurd is. Sommige doctoren hebben 72 uren achterelkaar in de IC gewerkt. Dit willen wij nooit meer meemaken. Er volgt geen golf meer!”

Lees ook het vorig gesprek met Mw. Eersel: Een gesprek met crisismanager Marthelise Eersel

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.