Op donderdag 07 juli 2022, vond de installatie plaats van  het SDG Platform op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het SDG Platform is in het leven geroepen in navolging van de Commissie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Commissie). Het platform kent een nationale vertegenwoordiging van representanten van ngo’s, het bedrijfsleven, het korps der districtscommissarissen en inheemse en tribale organisaties.

De installatie van het platform SDG Suriname is een mooi en goed moment voor Suriname! Een platform waarin de private- en publieke- sector en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd zijn met als doel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (versneld) te helpen realiseren. Samenwerking (SDG 17) is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van alle duurzame ontwikkelingsdoelen, het platform is een goed en waardevol instrument hiervoor! Met het platform kunnen wij een “brede SDG beweging” tot stand brengen.

De VSB heeft Dhr. Gerard den Dekker voorgedragen als vertegenwoordiger in dit platform.

“Met genoegen neem ik namens de VSB plaats in dit platform. Ik zal mij voornamelijk inzetten om de verantwoordelijkheid en de bijdrage aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit de private sector te stimuleren en te helpen realiseren, dit bij voorkeur zoveel mogelijk via de diverse beroeps- en brancheverenigingen. Ieder bedrijf, van klein tot groot, in elke sector, kan op een bepaalde manier bijdragen en de duurzame ontwikkelingsdoelen “ omarmen” door de bedrijfsdoelen te koppelen aan 1. de missie, visie en kernwaarden, 2. de kernactiviteiten en 3. het beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (ofwel CSR Policy). Uw ondersteuning is van groot belang, via de private sector zullen wij een bijdrage (blijven) leveren aan de duurzame ontwikkeling van ons geliefd Suriname via de duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling!”, aldus Dhr. den Dekker.

Foto’s: BIBIS

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required