Human Heart Management!

Alles hangt met elkaar samen. Om de organisatie missie, visie en strategie te realiseren heeft de manager de juiste mensen nodig. Vanuit deze invalshoeken zal de manager een vertaling maken naar de benodigde Kennis, Kunde, Vaardigheid en Attitude die ondersteunend zijn aan het succes van de organisatie.

Bij het werven van de personeelsleden wordt volop aandacht besteed aan de potentie die bij de mensen aanwezig is om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Hier begint Human Heart Management al vorm te krijgen. Om het beeld op een andere wijze te symboliseren wordt namelijk ook gebruik gemaakt van de volgende driedeling: Hoofd, Handen, Hart.

Het is duidelijk dat er heel veel theorien zijn die gebruikt kunnen worden om  Human Management binnen een organisatie vorm te geven vanaf de Werving & Selectie tot bij het begeleiden van de medewerker in de organisatie.

Uitgaande van de Human Heart Management approach kan de volgende benadering gevolgd worden.

Het Hoofd is het begin: daar wordt de Kennis opgedaan, daar is de cognitieve opslagruimte van de mens. Het Hoofd staat voor het rationele denken, verstandelijk beredeneren, het zorgen voor de onderbouwing van de handelingen.

De Handen hebben te maken met de handelingen, de zichtbare praktische toepassing van de Kennis.

Eigenlijk symboliseren de handen, de kundigheid, de vaardigheid, kortom de inzet van het gedrag als wijze waarop die kundigheid zichtbaar wordt gemaakt.

Het Hart maakt de driedeling volledig. Zonder het hart hangt het geheel als los zand aan elkaar. Het hart heeft te maken met de emotie waarmee het een en ander wordt gerealiseerd. De beleving van de individuele werker, de verbinding die blijkt uit het vertrouwen, de betrokkenheid, de innerlijke motivatie en drijfveren die voortvloeien uit het hart van de medewerker.

De Cultuur binnen de organisatie is de omgeving waarin het hart van de medewerker de juiste verbinding moet vinden.

De grootste uitdaging van de hedendaagse manager voor een succesvolle onderneming is om midden in deze complexe tijden het hart van de medewerker vanaf indiensttreding en gedurende de totale dienstperiode niet uit het oog te verliezen.

Niet voor niets worden deze tijden omschreven als “V.U.C.A.” waarmee in het kort bedoeld wordt:

  • Volatility (grilligheid, bewegelijkheid, onrust)
  • Uncertainty (onzekerheid)
  • Complexity (ingewikkeld)
  • Ambiguity (vaagheid, onduidelijkheid, ongedefinieerd)

De uitdagingen voor de hedendaagse manager worden er niet minder op! Volgende keer gaan we hier dieper op in!

Denk mee !!!

Reina Kolf-Telgt, HR Potential Development Advisor, met meer dan 30 jaar HR ervaring in Change/HR management & Development

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required