De VSB heeft op 12 september 2022  een onderhoud gehad met de voorzitter van VNO-NCW  Ingrid Thijssen.

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. Zij vertegenwoordigen ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen.

Namens de VSB waren aanwezig voorzitter Bryan Renten en Deputy Director Kamlesh Ganesh. De Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemingen was ook deel van het gesprek in de persoon van voorzitter Harry Soekhlal.

VNO NCW is geen onbekende organisatie voor de VSB. VSB werkt al sinds 2007 met een werkarm van VNO NCW, de Dutch Employers Cooperation Program (DECP) inzake institutionele versterking.

Het gesprek was in eerste instantie gefocust op meer weten van elkaars organisaties en prioriteiten. Er werd ook ingegaan op wat er speelt in Suriname en de te verwachten economische ontwikkelingen. De belangrijkste boodschap die de VSB meegaf aan mw. Thijssen om mee te nemen naar Nederlandse ondernemers was gefocust op de kansen die Suriname allemaal bieden kan, en samenwerkingsmogelijkheden tussen Surinaamse en Nederlandse bedrijfsleven. Hier wordt de conversatie nog over voortgezet.

Ingrid Thijssen is vanaf 15 september 2020 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Thijssen (1968) was hiervoor voorzitter van de Raad van Bestuur van Alliander en in die hoedanigheid lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Daarvoor is zij directievoorzitter van NS Reizigers geweest. Verder was zij voor haar aantreden bij VNO-NCW commissaris bij diverse organisaties, onder meer bij Havenbedrijf Rotterdam en Coöperatie VGZ. Ook zat ze in de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht en het bestuur van SchuldenLab NL.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required