De Monitoring Commissie van het Decent Work Country Programme 2 heeft op 26 mei 2022 een presentatie verzorgt aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het doel van de presentatie was om de minister te informeren over de vorderingen die geboekt zijn in het monitorings werk van de commissie. 

Er is een overzicht gepresenteerd van wat er in de afgelopen periode is gedaan aan wetgeving en verdragen aangaande de arbeidsmarkt. De commissie richt ook een blik op handhaving (Arbeidsinspectie), waar er ondersteuning wordt geboden inzake het linken van betrokken instituten met internationale organisaties. 

De hoogtepunten in het kader van deze tussentijdse update waren de vorderingen die zijn geboekt in relatie met de Internationale Arbeidsorganisatie met: 

  1. Het Centrum voor Innovatie en Productiviteit wordt wederom bemenst.
  2. Hervorming curricula SAO na tripartiete consultaties is in proces
  3. De Commissie Lange Termijn Arbeidsmarkt Beleid is haar voorwerk aan het afronden. 
  4. Social Protection Expenditure Review: Suriname 1 van de 50 landen in het Social Protection Floor Flagship Program. Hier gaat de commissie met de ILo verder in zee. 

De commissie gaat intussen verder met het monitorings werk. In de maand juli van dit jaar wordt het tussentijds verslag van de commissie aan de minister aangeboden. Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog een derde Decent Work Country Programma op te starten. 

Sustainable Development Goals 8 focust op Economische Groei en Decent Work. Decent Work is internationaal leidraad voor sociaal-economisch beleid met een ontwikkelingsconcept uit 1999. Decent Work staat op 4 pilaren te weten: 1. Creatie van banen (Decent Jobs), 2. Arbeids Standaarden (wetgeving), 3. Sociale Bescherming (sociale zekerheid) en 4. Sociaal Dialoog (tripartisme).

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Gratis Archief Publicaties Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Create your own user feedback survey

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required